Arbeta som läkare i Sverige


Du drömmer om att bli läkare, du vet att det är vad du vill arbeta med. Hjälpa människor att må bra!

Du kan studera medicin utomlands och förverkliga din dröm! Det finns många möjligheter och många prestigefyllda universitet i Europa där du kan studera medicin. När du studerar utomlands upplever du dessutom känslan av att träffa och lära känna en annan kultur, kontakten med nya människor, du samlar på dig många spännande erfarenheter som du senare i livet kommer att ha nytta av.

Kombinationen av att studera för ett framtida drömyrke och uppleva spänningen av ett äventyr i en annorlunda kultur är oslagbar.

När du är färdig med studierna och har tagit examen fortsätter din medicinska karriär att ta form.

Du ska nu ut i arbetslivet. Helt naturligt kommer det upp frågor och funderingar.

På vilket sätt kan jag arbeta som läkare?

Är det lätt att få jobb som läkare i Sverige?

Var kan jag jobba någonstans?

Hur är lönen för en läkare?

På vilket sätt kan jag arbeta som läkare?

Majoriteten av läkare i Sverige, ungefär 80 procent, är anställda av kommuner och landsting vid vårdcentraler och sjukhus. De resterande arbetar som privatläkare, företagsläkare eller läkare inom undervisning och forskning.

Det finns ca 40000 yrkesverksamma läkare idag i Sverige. Ungefär 3200 studenter från Sverige studerar medicin utomlands och 650 svenskar utexamineras från medicinska universitet årligen.

Många läkare väljer att bli specialistläkare. Det finns 56 specialiteter i Sverige varav de största finns inom allmänmedicin, internmedicin, psykiatri och kirurgi.

Arbetsmarknaden för en läkare i Sverige idag

För nyexaminerade studenter som söker läkarjobb råder en ganska bra balans, det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb, med lite mer lutning åt att det det finns fler jobb än sökande.

För erfarna läkare finns det fler jobb än utbildade vilket gör att konkurrensen om jobben är väldigt liten.

Inom vissa områden finns det större brist på läkare som till exempel allmänmedicin, psykiatri och geriatrik.

Lön för läkare

Det finns ett individuellt lönesystem som gör att läkare då de blir anställda, förhandlar om sin lön själva.

Lönerna varierar då, faktorer som spelar roll då lönen bestäms kan vara individuella meriter, färdigheter och erfarenhet.

Medianlönen var 29900 kr per månad år 2014 för AT-läkare. För ST-läkare var lönen 41800 per månad.

En läkare som har specialiserat sig inom ett visst område har en medianlön på 55900 kr per månad.

Medianlönen för en överläkare är 66900 per månad.

Läkare får i de flesta fall även ersättning för jourtjänstgöring.

Det är en bra investering för framtiden att studera till läkare. Om du har bestämt dig för att studera utomlands kan du lätt efter färdig examen komma till Sverige och arbeta och utveckla dig som läkare.