Att bli apotekare – Ett framtida yrke


Att studera  och arbeta  som apotekare

Under de senaste åren har apotekarstudier både i Sverige och utomlands blivit mycket eftertraktade, då de ger eleverna ett yrke är som är fascinerande och en bra inkomst. Apotekaren är kvalificerad att ge ut recept och rekommendationer relaterade till läkemedel för olika hälsoproblem. Apotekaren är hela samhällets läkemedelsexperter.

Man kan studera medicin med inrikting på pharmaci både i Sverige och utomlands.

Dessa läkemedelsstudier tar vanligtvis 4 år och inkluderar ett brett spektrum av områden vilka kan variera lite vid olika akademiska institutioner. De ämnen som behandlas under dessa år är bland annat biokemi, anatomi, statistik, näring, toxikologi, fysik och histologi. Man studerar även ämnen relaterade till immunologi, rådgivning och medicinering, apotek-lagar, farmakologi, nutrition, biologi och anatomi. Efter examen får man graden B.Sc Pharm, det vill säga en kandidatexamen i farmaci.

 Arbete efter examen

Efter examen kan man välja bland en mängd olika jobb, och många positioner:

Apotek

Detta är det vanligaste jobbet för farmaceuter – Du ger service till allmänheten och kan ge ut medicin enligt en läkares recept. Samtidigt kan apotekare ge kunderna viktig information om läkemedel läkemedelseffekter, biverkningar och olika doser.

Forskning

För de som vill fördjupa sina kunskaper kan man välja en forskarkarriär, och arbeta på offentliga inrättningar såsom hälso- och sjukvårdssystemet och forskningsinstitutioner, privata enheter såsom läkemedelsföretag och bioteknik, samt universitetslektorer.

Sjukhus

En möjlighet är att fortsätta forskarutbildning i farmakologi och klinisk verksamhet som apotekare på sjukhus.

Var kan man studera

Det finns apotekarutbildning vid Uppsala universitet, Göteborgs universitet och Umeå universitet. Man kan också studera till apotekare utomlands, om det är svårt att komma in på utbildningen i Sverige eller om man vill uppleva en annan kultur och bo utomlands under tiden man studerar. Här kan du läsa mer om att studera medicin utomlands.

Apotekarutbildningen är EU-anpassad vilket innebär att en apotekarexamen från ett EU-land blir erkännt i de andra EU-länderna.

Arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden för nyexaminerade har idag den balansen att det finns lika många utbildade som det finns arbetsplatser.

För de som redan är erfarna är konkurrensen väldigt liten idag – det finns fler jobb än utbildade, det är enkelt att få jobb och urvalet är stort.

Lönen som apotekare

Lönen bestäms individuellt. På apotek, den offentliga sektorn och inom läkemedelsindustrin får du lön beroende på vilken utbildning du har och efter kompetens i arbetet.

Ingångslönen för apotekare var år 2013 cirka 31 600 kr per månad. Efter 35 års ålder är medianlönen för en apotekare cirka 46 500 kr per månad och vid 45 år är den 56400 kr per månad.

En apotekare som är nyexaminerad och jobbar på apotek hade år 2013 cirka 27 900 kr per månad.

Vid 35 års ålder är medianlönen cirka 36 400 kr per månad och vid 45 år var den 39 200 kr per månad.

Du kan gärna kontakta oss här för frågor och rådgivning.