Att ta USMLE: Viktiga riktlinjer


Vad är USMLE?

Många länder har tentamen för att få medicinsk licens, som gör det möjligt för läkare att praktisera medicin i sitt land. För att du ska kunna utöva läkaryrket i USA måste du ta USMLE eller läkarexamen i USA. Detta består av flera olika tester innehållandes tre delar som utvärderar läkare när de tillämpar kunskap, begrepp och principer som de lärde sig på läkarutbildningen.  Det är också utformat för att testa en läkares förmåga att visa grundläggande färdigheter i att ta hand om patienter.

Examinationens mål och krav på behörighet

De som överväger att ta USMLE måste ha med sig att det inte är en licensmyndighet. De statliga medicinska nämnderna i USA:s stater och territorier ansvarar för att utfärda licenser. Examensresultaten rapporteras till dessa myndigheter och de kommer i sin tur att använda informationen från bedömningarna för att bevilja den ursprungliga licensen för att praktisera medicin.

Många studenter tror att de måste ha en läkarutbildning från ett amerikanskt eller kanadensiskt universitet för att kunna delta i tentamen. Du kan dock ha en examen från ett universitet utanför dessa länder så länge de är medlemmar i World Directory of Medical Schools (WFME). De måste också följa ECFMG:s (utbildningskommission för utländska utexaminerade läkare) principer och riktlinjer.

Studera medicin utomlands

Blivande läkarstudenter avskräcks från att ta en läkarexamen i länder som USA på grund av hinder som dyra undervisningsavgifter och hård konkurrens vid antagningar. Men det finns nu många möjligheter för studenter att få sin medicinska examen utomlands. Ledande skolor i Europa erbjuder mer rimliga och mer tillgängliga medicinska program som undervisas på engelska. Det finns utmärkta alternativ för läkarutbildningar i länder som Tjeckien, Kroatien, Litauen, Ungern, Slovakien med mera.

Medicinsk grundutbildning

Om du vill satsa på ett program i allmänmedicin, är Medical Doctor International Academy här för att hjälpa dig med sin innovativa medicinska grundutbildning. Deras program är utformade för att förbereda dig för inträdesprov på läkarutbildningar i Europa. När du följer din dröm om att bli läkare på en av dessa läkarutbildningar kommer du att vara utrustad med gott om kunskap och gott om färdigheter för att ta USMLE och jobba i USA.

Medical students