Självstudier

Självstudier

Innan du fortsätter, fråga dig själv följande frågor:

– Har du en vetenskaplig bakgrund?

(Har du någonsin studerat biologi, kemi, fysik och anatomi-fysiologi?)

Om svaret är nej rekommenderar vi att du registrerar dig till en av våra pre-med kurser.

Om svaret är ja: Fortsätt att läsa.

–Har du övat på materialet med övningsfrågor?

–Har du övat med frågor tagna från europeiska inträdesprov från tidigare år?

Om svaret är ja, är du välkommen att kontakta oss och registrera dig till nästa inträdesprov till de europeiska universiteten.

Om svaret är nej, kan du nu köpa vårt självinlärningspaket.

Vad ingår i självinlärningspaketet?

  • 4 korta MDIS kunskapsfrågor – sammanfatta dina kunskaper i specifika ämnen.
  • 3 MDI prov – sammanfatta dina kunskaper från allt material och simulerade inträdesprov.
  • Exempel på inträdesprov till europeiska universitet.
  • Totalt – mer än 600 övningsfrågor!

Testa Dig Själv

Detta är ett gratis testprov, avsett som en bas för att utvärdera kunskaperna hos de som är intresserade av att studera medicin.

Frågorna på provet är lika de frågor som finns på de europeiska skolornas inträdesprov och de frågor som finns på MCAT.

Vårat testprov är hest kostnadsfritt.

Du behöver registrera dig för att utföra provet. notera dock att vi inte lämnar ut dina personliga uppgifter, eller annan information som du har försett oss med, till en tredje part.

Testprovet innhåller 20 frågor om olika ämnen. Du har 20 minuter på dig att avsluta provet, det vill säga 1 minut per fråga.

Varje rätt svar ger dig 5 poäng.

Gör testprovet

Questions?

Leave your details and we’ll get back to you    Skip to content