Hur blir jag läkare


Att bli läkare är ett beslut som påverkar både karriären och sinne

Karriärsmässigt är det ett bra val att studera medicin då det finns många möjligheter inom medicinen och det råder brist på läkare och medicin specialister i hela Europa. Det kommer att finnas många jobbmöjligheter för olika sorters läkare i framtiden.

Spirituellt är det en av de yrken som ger mest tillfredsställelse då våra primära behov av att hjälpa andra människor blir bemött på bästa sätt.

Att bli antagen till en läkarutbildning i Sverige kan vara svårt. Det finns möjligheter till att studera medicin utomlands vid flera europeiska länder och att bli antagen till en läkarutbildning utomlands, speciellt i Europa är inte svårt! Du behöver en fullgjord gymnasieutbildning samt ett avklarat antagningsprov.

Detta prov består av en skriftlig och en muntlig del. Det testar din kunskap i bland annat biologi, kemi, fysik, anatomi och fysiologi. Med M.D.

På MD International Studies medicinska grundkurs garanterar vi att du klarar antagningsprovet och att du kommer in och kan börja studera medicin på den utbildning som passar dig bäst.

Att studera medicin på europeiska universitet innebär att du pluggar i 12 terminer varav du pluggar medicinsk grundvetenskap de första två åren och de följande fyra åren består av kliniska studier.