Intervju med en norsk student


Kristoffer Wangen från norge har avslutat den förmedicinska kursen på MDIS och svarar på frågor i en unik och öppen intervju

Hur kändes det, som norsk student,  att göra den förmedicinska kursen i Sverige? Var det mer spännande och utmanande än det skulle ha varit att studera i ditt eget hemland?

För mig var det spännande att åka till Sverige. Jag upplevde det som en fantastisk möjlighet att få en inblick i hur det är studera i ett annat land under en viss tid och samtidigt fick jag vistas i en av de bästa huvudstäder i Europa.

Sverige och Norge är förståss grannländer och ganska lika varandra, så jag skulle inte säga att övergången var mycket utmanande i sig. Jag menar, människor som vill studera medicin i Centraleuropa skulle gynnas av ett par månader i Sverige för att få en bra indikation på hur det är att studera i ett annat land.

Var någonstans hörde du om MDIS förmedicinska kurs?

Jag hittade faktiskt MDIS genom en snabb sökning på ” pre med kurser “” på Google. Eftersom skolan inte är så välkänd i Norge, var jag lite skeptisk, men efter ett telefonsamtal med skolans rådgivare, blev jag övertygad om att jag ville delta i denna kurs.

I vilket skede av ditt liv bestämde du dig för att du ville studera medicin och att medicinyrket är ditt kall?

Insikten kom till mig tidigt i livet och jag har alltid varit mer eller mindre övertygad om att jag ville utöva läkaryrket. För ungefär ett år sedan tog jag ett beslut att satsa fullt ut på medicinstudierna och jobbade då på att förbättra de vetenskapliga ämnena från gymnasiet och slutligen deltog jag i kursen på MDIS för att öka min kunskap och maximera chanserna att bli antagen till det universitetet jag ville.

Vad tyckte du om den sociala atmosfären och stämningen på kursen? Fick du kontakt med andra studenter, fanns det en känsla av gemenskap på kursen (och utanför kursen)?

Kursen består av människor som har samma intressen och samma mål som man själv, så chansen är stor att man träffar en eller flera personer som man kommer bra överens med. Personligen fick  jag bra kontakt med flera av mina klasskamrater. Vi bildade en studiegrupp, som har visat sig vara otroligt givande, jag rekommenderar starkt för alla att bilda en sådan grupp.

Andan vid föreläsningarna samt utanför var riktigt bra. När det finns så mycket att lära sig på bara fyra månader, är det viktigt att inte bli för ihärdig med sina studier, och komma ihåg att belöna sig själv med pauser. På fredagarna, efter att de sista föreläsningarna var slut för veckan, brukade många av oss gå ut och ta ett par öl, bara för att tänka på något annat en stund, vara sociala och ha kul.

Vad fick du för intryck av lärarna och föreläsarna? Fanns det en bra kontakt?

Lärarna på MDIS i Stockholm är överlägset de bästa lärarna jag någonsin har haft. De har full kunskap och förståelse av läroplanen och materialet vilket gör studierna så mycket smidigare och lättare. Det är en riktigt bra förbindelse mellan elev och lärare, de vill verkligen att alla ska prestera sitt bästa och få ut det mesta av kursen.

Känner du att du har fått all kunskap du behöver för att börja dina studier utomlands och fortsätta på din medicinska karriär?

Ja absolut, jag är mycket mer förberedd för studierna nu än vad jag skulle ha varit utan den förmedicinska kursen på MDIS.

Vart är du på väg härnäst? I vilket land kommer du att fortsätta din medicinska karriär och på vilket universitet?

I augusti börjar jag mina medicinska studier vid Poznan University of Medical Sciences i Polen tillsammans med en studiekamrat från kursen i Stockholm.

På vilket sätt var pre med kursen till hjälp för dina framtida studier?

På många sätt, men det viktigaste är den kunskap vi får i ämnena biologi, kemi, anatomi, fysiologi och fysik, och som långt överträffar den norska läroplanen. Jag tror att detta kommer att lätta upp ” chocken ” av första året vid de medicinska studierna, då jag redan har en ganska god insikt i den läroplan som väntar oss.

Ett annat bra sätt MDIS hjälper mig i mina framtida studier är naturligtvis det faktum att de undervisar allt på engelska. Även om man har goda kunskaper i naturvetenskapliga ämnen, kan det bli svårt att konvertera den kunskapen från norsk till engelsk terminologi så detta är något som jag har en hel del nytta av.

Hur skulle du sammanfatta din upplevelse av kursen på MDIS?

Allt som allt var det en stor och positiv upplevelse som jag kommer att ta med mig i mina framtida studier. Många refererar till MDIS som ‘Medical School light’ men det var mycket arbete på hög nivå och jag fick testa min själv disciplin. Det är en mycket bra indikation på hur läkarutbildningen kommer att vara.

Lärarna hjälpte mig att nå en hög kunskapsnivå som jag är säker på kommer att visa sig vara mycket värdefull när jag påbörjar mina medicinstudier i utlandet.