Intervju med en svensk student


Läs den unika och öppna intervjun med vår svenska student Michelle Zomorodi som just har avslutat den förmedicinska kursen på MDIS och ska börja studera medicin utomlands

1.  Var någonstans hörde du om MDIS förmedicinska kurs?

En bekant till mig hade hört talas om MDIS då hennes klasskamrat hade gått kursen några år tidigare. Jag gick in på nätet och hittade kursekreterarens telefonnummer. Jag upplevde sekreteraren som väldigt trevlig och hjälpsam och jag anmälde mig till kursen per telefon vilket var smidigt och bra.

2.  I vilket skede av ditt liv bestämde du dig för att du ville studera medicin och att medicinyrket är ditt kall?

Jag har mer eller mindre alltid varit intresserad av att hjälpa och arbeta med människor. Då en del av mina familjemedlemmar är läkare och arbetar inom vården har det också inverkat på mitt intresse till yrket. Det var inte förrän jag tog studenten som jag bestämde mig för att studera medicin. Jag tog ett sabbatsår för att få en del erfaren-heter i arbetslivet och därefter anmälde jag mig till kursen.

3.  Vad tyckte du om den sociala atmosfären och stämningen på kursen? Fick du kontakt med andra studenter, fanns det en känsla av gemenskap på kursen (och utanför kursen)?

Jag tyckte att stämningen i klassrummet och den sociala atmosfären var jättebra. Alla hjälptes åt och gemenskapen var väldigt bra. Med tanke på att alla har samma mål och är drivna är det lätt att hitta någon man kommer bra överens med. För min del studerade jag och några klasskamrater tillsammans varje dag vilket var väldigt underlättande. Det är vik-tigt att man pluggar med andra för att få mer perspektiv på det lärarna går igenom. När vi inte pluggade gick några av oss ut och tog ett glas vin. När man studerar så mycket på så kort tid kan det vara skönt att ta en paus lite då och då.

4.  Vad fick du för intryck av lärarna och föreläsarna? Fanns det en bra kontakt?

Lärarna kan jag verkligen rekommendera. Med tanke på att de själva läst medicin har de kunskaper utöver det vi behövde lära oss. De hade också en bra kursplan som vi följde under våra studier. Det som var positivt var att alla lärare hade olika sätt att lära ut på. Man lärde sig att anpassa sin studieteknik till respektive lärare. Vissa hade ett mer “traditionellt” sätt att lära ut på så som att skriva på tavlan osv, medan andra ville att man skulle fokusera på att lyssna och försöka förstå materialet under lektionstid. Det fanns en väldigt bra personkemi mellan lärare och elev. Om man behövde hjälp fick man det både under lektionstid så som privat.

5.  Fick du den hjälp du behövde (av lärarna) med studierna på den förmedicinska kursen?

Ja, man fick verkligen den hjälp man behövde. Varje fredag hade vi repetition på det vi hade gått igenom under veckan vilket gjorde att man fick en bättre helhet av materialet. Det jag kan rekommendera är att man läser på lite innan man kommer till lektionen för att få en mer grundlig förståelse till de ämnen man läser.

6. Känner du att du har fått all kunskap du behöver för att börja dina studier utom-lands och fortsätta på din medicinska karriär?

Jag trodde inte att jag skulle lära mig så mycket som jag gjorde under kursen. Materialet sätter sig verkligen. Med tanke på att man främst läser fysiologi, anatomi, biologi och kemi får man baskunskaper som är bra att ha när man väl börjar med sina medicin-studier.

7.  Vart är du på väg härnäst? I vilket land kommer du att fortsätta din medicinska karriär och på vilket universitet?

I september kommer jag att påbörja mina medicinstudier på Charles University i Prag, Tjeckien tillsammans med en av mina kurskamrater.

8. Hur valde du vilket land och vilket universitet du vill studera medicin i? Fick du hjälp med valet?

Jag ville gå på ett universitet som hade haft en “internationell läkarlinje” under en längre tid. Samtidigt ville jag plugga i en storstad. Jag hade inte hört talas om Charles Universi-ty förrän jag började kursen, men det verkade vara ett jättebra universitet med gott ryck-te. Lärarna pratade väldigt bra om den medicinska fakulteten där och universitetet i sin helhet. Jag är väldigt nöjd med mitt val.

9. På vilket sätt var pre med kursen till hjälp för dina framtida studier?

Kursen hjälpte mig att komma in på läkarlinjen och det universitet jag ville studera vid. Jag tror att det hade varit svårt att klara antagningsproven utan att ha läst kursen innan. Det som också var bra var att kursen och allt kursmaterial lärdes ut på engelska.

10. Hur skulle du sammanfatta din upplevelse av kursen på MDIS?

Jag skulle sammanfatta kursen som väldigt tuff men värd att gå på. Man lär sig så my-cket och man får ett ökat intresse för medicin. Kursen är ganska stressig i början men man lär sig att hantera sin stress och hitta rätt studieteknik.