Läkarutbildning i Sverige


Hur många år är läkarutbildningen?

En läkarutbildning i Sverige är 11 terminer lång eller 5,5 år och du kan studera på sju olika lärosäten i Sverige.

Läkarutbildningens olika delar

Efter avslutade fullgjorda studier avläggs läkarexamen. De första terminerna på läkarprogrammet ägnas till att studera medicinsk grundvetenskap medan de senare terminerna ägnas åt att plugga kliniska studier och äger huvudsakligen rum på ett sjukhus eller inom primärvården. Från och med termin 9 kan en läkarstudent titulera sig som underläkare.

Efter avslutad fullgjord läkarutbildning i Sverige krävs 18 månaders teoretisk och praktisk allmäntjänstgöring (AT) innan läkarlegitimation kan utfärdas. Många av de som erhåller en läkarlegitimation i Sverige har valt att studera medicin utomlands och har en utländsk läkarutbildning. De som redan har en läkarlegitimation från ett EU/EES-land kan ansöka om en svensk legitimation utan att först göra AT-tjänstgöring. Efter avslutad AT-tjänst/legitimering är det många som väljer specialisttjänstgöring (ST) på ungefär fem år.

Vad krävs för att bli antagen till läkarprogrammet?

För att bli antagen till en läkarutbildning i Sverige krävs grundläggande behörighet samt fördjupade studier i naturvetenskapliga ämnen såsom Matematik 4 (D), Biologi 2 (B), Kemi 2 (B), Fysik 2 (B).  Ett naturvetenskapligt basår som du kan plugga på Komvux, Folkhögskola eller högskola/universitet kan hjälpa dig att uppfylla den särskilda behörigheten. Du kan också bli antagen till läkarprogrammet genom höga poäng på Högskoleprovet. Betyg för att komma in på läkarprogrammet är 20 eller 2.0 på högskoleprovet.

Fördelar med att studera medicin och gå en läkarutbildning utomlands

För att plugga till läkare utomlands på ett universitet ute i Europa krävs inte fördjupade studier i naturvetenskapliga ämnen. Funderar du på att studera medicin utomlands så behöver du inte spendera ett helt år på att läsa ett naturvetenskapligt basår – det räcker att du anmäler dig till M.D. International Studies medicinska grundkurs där du kommer att studera medicin i endast 12 veckor och denna unika kurs ger dig precis den kunskap som du behöver för att klara inträdesprov till läkarutbildningar ute utomlands.

Engelskans Medical School syftar till en institution där man studerar medicin och den utfärdar en M.D. degree (Medical Doctor). Utöver en M.D. kan även vissa institutioner utfärda Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery (MBChB, MBBS, BMBS) Doctor of Osteopathic Medicine (DO). För att plugga till läkare utomlands och komma in på läkarprogrammet ser antagningskraven olika ut. Även kostnader och längden för att plugga på läkarutbildningarna skiljer sig från de svenska. Många läkarutbildningar i Europa kräver endast att du har ett fullgjort gymnasiebetyg och att du klarar deras antagningsprov. En läkarutbildning i Europa erbjuder ofta undervisning på engelska och är öppna för internationella studenter.