Läkarutbildning utomlands

Att studera medicin och få en läkarutbildning utomlands har många fördelar. Många universitet i Europa erbjuder läkarutbildningar där du kan studera medicin på engelska. Vår unika medicinska grundkurs hjälper dig att bli antagen till en läkarutbildning utomlands som håller precis samma höga akademiska nivå som våra svenska läkarutbildningar och du kan plugga medicin på engelska. Det finns nu även möjlighet att studera medicin på det tyska språket för den som vill.

M.D. International Studies samarbetar med och representerar en mängd prestigefyllda universitet ute i Europa i bland annat Polen, Tjeckien, Kroatien, Italien och Rumänien och vi ger dig möjligheten till att studera medicin utomlands.

Många drömmer om att plugga medicin och att bli läkare trots tuffa studier och hårda antagningskrav till läkarutbildningar.  Att bli antagen till läkarlinjen i Sverige kan vara nästintill omöjligt. Läkarutbildning utomlands som erbjuds på universitet runtom i Europa blir en räddning för många som inte vill ge upp sin dröm om att plugga medicin och studera till läkare. En mängd prestigefyllda universitet runtom i Europa erbjuder engelskspråkiga program som håller hög akademisk nivå. Medicinfakulteter ute i Europa är dessutom mycket väl ansedda och har en undervisningsnivå i toppklass.

Medicinsk utbildning utomlands – antagningskrav

En läkarutbildning utomlands på europeiska universitet är 12 terminer långa, varav du kommer att studera medicinsk grundvetenskap de första två åren och de följande fyra åren består av kliniska studier.

Att få behörighet och bli antagen till en läkarutbildning utomlands speciellt i Europa är inte svårt! Allt som krävs är en fullgjord gymnasiutbildning samt avklarat antagningsprov. Antagningsprovet består ofta av en skriftlig samt en muntlig del och testar din kunskap i bland annat biologi, kemi, fysik, anatomi och fysiologi. Med M.D. International Studies medicinska grundkurs garanterar vi att du klarar antagningsprovet och att du blir antagen och kan börja plugga medicin på den utbildning som passar dig bäst. Du får behörighet och kan efter denna unika kurs börja studera medicin på ett av de högt rankade universitet vi samarbetar med i Europa. Vi erbjuder även möjligheten att skriva antagningsprov på plats i Stockholm så att du sparar kostnaden att behöva resa ut i Europa för att skriva provet.

Questions?

Leave your details and we’ll get back to you    Skip to content