Om Oss

Med eller utan corona krisen, Medical Doctor International Academy pre-med kurs öppnar!

⁦✅ Om du är intresserad av att börja dina medicinska studier under kommande läsår finns det ingen anledning att skjuta upp det. Kontakta oss så kommer vi hjälpa dig att uppfylla din dröm, även under denna utmanande perioden.

⁦✅ Vi är i kontakt med medicinska fakulteter utomlands för att se till så att inträdesproven hålls som planerat!

⁦✅ Sluta inte din resa till att bli läkare. Vi är här för dig med en online support som kommer att säkerställa en smidig kommunikation.

⁦✅ Du kan även boka ett konsultationsmöte LIVE online med vårt försäljningsteam och vår ledning.

⁦✅ Varje vecka kommer vi att hålla ett live webinar möte med medicinska universitetsdekaner.

Medical Doctor International Academy är grundat av läkaren och läraren Dr. Moshe Cohen. Vi är de första som erbjuder både vägledning samt en unik förberedande medicinkurs som garanterar dig att komma in på den medicinutbildning du väljer och börja plugga medicin. Sedan skolan grundades 2006 har över 2000 studenter förberetts för olika medicinskolors antagningsprov samt de förkliniska åren av medicinutbildningen.

Att bli antagen till studier inom medicin, odontologi, veterinärmedicin och farmakologi behöver inte vara en omöjlighet för dig som drömmer om att plugga medicin och ser medicinstudier som ditt kall i livet. Runt om i världen finns det medicinfakulteter, tillhörande prominenta universitet, som har sina portar öppna för just dig! Dessa universitet erbjuder program där du kan studera på engelska, speciellt för internationella studenter. De enda antagningskraven är en fullgjord gymnasieutbildning och avklarade antagningsprov.

Våra lärare består av läkare, medicinstudenter och sköterskor som understryker professionalism och medicinskt inriktad inlärning. Hela kursen studeras på engelska för att stärka förståelsen för professionell terminologi på universitetens språk.

Medical Doctor International Academy motto är förträfflighet oavsett pris och målet är att realisera drömmarna hos de som ser medicin som sitt kall.

Vårt mål

Medical Doctor International Academy pre-med kurs specialiserar sig på att förbereda studenter inför inträdesprov i utlandet. Vi fokuserar på de nödvändiga ämnena och frågor som vi vet kommer att finnas på proven. Våra studenter kommer att få djupgående insikt i biologi, kemi, fysik, anatomi & fysiologi.

Vårt program har utvecklats av kardiologen Dr Moshe Cohen, som efter år av didaktisk utbildning inom det medicinska området skapat en kurs för att hjälpa eleverna att uppnå sina medicinska mål. Efter avslutad kurs klarar du antagningsproven utan problem, du kan börja studera medicin och får dessutom ett försprång i studierna under de för-kliniska åren.

Medical Doctor International Academy  vision är att ge våra studenter en stadig grund i medicinsk kunskap och vetenskap för att underlätta deras framgång på inträdesprov och ge dem möjlighet att studera vid det universitetet de har valt. Besök Stockholms premed kurs sida för mer information.

Questions?

Leave your details and we’ll get back to you    Skip to content