Studera medicin utomlads – Medical Doctor Studies


Så du vill bli läkare! Säkert ett mycket bra yrkesval. Att studera medicin utomlands är en seriös sak och du har långt fram tills utbildningen faktiskt börjar. Sanningen är att förvirringen bara börjar. Även om du vet vilken typ av läkare du vill bli, behöver du fortfarande fatta några viktiga beslut. Välja ett specifikt ämne, ett land, ett universitet, ha lämpliga betyg och färdigheter för att få dig på rätt väg på vägen till att bli en läkare, veterinär eller tandläkare. Det är verkligen bra att veta vart du ska gå, vem du ska prata med, eller till och med vart skriver in dig.

Förutsatt att du har rätt kompetens, attityd och energi för den här resan, måste du först leta efter en medicinskola i Europa, ett universitet som passar dina behov och önskemål. Medical doctor international academy är ett ”pre-med-program” som hjälper framtida studenter att klara inträdesprov/högskoleprov för medicinskolor i några länder i Europa, som Tjeckien, Kroatien, Ungern, Polen, Rumänien, Italien, Litauen, Lettland, Cypern, och Slovakien.

Studera medicin utomlads

Vårt jobb är att hjälpa dig med uppgiften att fatta rätt beslut om bra medicinskolor utomlands och att bli läkare. Fylla i ansökningsblanketter, klara inträdesprov, hitta rätt boende och lära känna andra studenter (medicinstudier i Europa kan vara ensamt och långt om man inte gör det rätt). I en av våra 5 avdelningar runt om i världen kan du ta en för-kurs på nätet eller i våra klassrum med läkare och erfarna rådgivare.

Vår för-kurs ger dig rätt verktyg och se till att du har grundläggande kunskaper för att klara inträdesprov för medicinskolor i det europeiska landet du vill plugga i. Vi kommer också att vägleda dig hela vägen. Stå vid din sida tills du är klar med utbildningen.