Studera medicin utomlands – Artiklar om olika ämnen


Det finns många frågor och funderingar kring att studera medicin utomlands.

Fördelar, nackdelar, boende, akademisk standard på olika universitet, kostnader, atmosfär och stämning, hur utländska studenter blir bemötta i olika länder.

Att lämna sitt hemland för att tillbringa några år i ett främmande land för att uppfylla sin dröm och starta en medicinsk karriär är spännande! Det väcker nyfikenhet och undran.

Här lägger vi in olika artiklar om olika ämnen som du kan läsa och ta del av information och andra studenters erfarenheter.

Kontakta oss gärna om du har fler frågor!