Tor Vergata-universitetet i Rom

About the university

Detta universitet är inte representerat av “Medical Doctor”.

Väljer du att studera medicin på Tor Vergata-universitetet kommer du att plugga på ett toppmodernt universitet i Rom som grundades 1981. Universitetet har rankats som bland de bästa universiteten under 50 år i världen. Tor Vergata University består av sex olika departement: ekonomi, ingenjörsteknik, beteendevetenskap, juridik, medicin och forskning.

About the place

Universitetet har gjort sig ett namn för att vara välkomnande för internationella studenter. Varje år börjar hundratals nya internationella studerande plugga medicin på Tor Vergata University.

Universitets campus täcker en stor yta i södra delen av Rom. Från campuset går det snabbt och enkelt att ta sig in till den historiska stadskärnan med stadens subway.

Du kan plugga kursen på engelska. En examen härifrån är högt rankad i Italien och i resten av Europa.

Att plugga medicin på M.D International Studies medicinska grundkurs ger dig den kunskap som du behöver för att klara av provet och bli antagen till Tor Vergata University.

International program offers

Medicinprogrammet varar i sex år. För att utexamineras måste de studerande ha 360 poäng.

Admission requirements

Tuition fees

Undervisningskostnaden är baserad på elevens certifierade familjeinkomst (ISEEU-certifiering) och inkluderar inte mat eller boende.

Questions?

Leave your details and we’ll get back to you    Skip to content