Jessenius-universitetets medicinska fakultet

Om universitetet

Detta universitet är inte representerat av “Medical Doctor”.

University of Martin blev officiellt etablerat år 1969. Väljer du att studera medicin på detta universitet kommer du att plugga och bo i staden Martin, en stad i norra Slovakien med 60,000 invånare. År 1991 öppnades fakulteten “Jessenius Faculty of Medicine” för att hedra Jan Jessenius, en medeltida läkare och humanist vars förfäder hade sina rötter i staden Martin.

Om platsen

Samma år öppnades fakulteten även internationellt och studenter från runt om i världen kom för att plugga medicin här. Det betyder att du kan studera medicin här på engelska.

The Jessenius Faculty of Medicine i Martin har av tradition ett lågt antal studenter med max 200 per år. Detta ger bra förutsättningar för universitetet att erbjuda ett individuellt förhållningssätt med små studiegrupper.

Internationellt program

Allmänmedicin: 6 år

Antagningskrav

Fullgjord gymnasieutbildning. Bra betyg i biologi, kemi och fysik kan ge företräde men är inte ett krav

Avklarat antagningsprov:  ett skriftligt prov inom biologi & kemi

Utbildningskostnader

Från € 9,900 per läsår

*Prices are subjected to change in accordance to the university at hand.

Boendekostnader

Beräknat till ungefär 500 € per månad

Questions?

Leave your details and we’ll get back to you    Skip to content