Studiemedel för utlandsstudier


Nu finns det nya regler för studiemedel när du studerar utomlands

Du har bestämt dig för att studera medicin utomlands och valt en läkarutbildning på ett av de prestigefyllda universitet i Europa.

Det finns mycket att tänka på när man ska bo och studera utomlands under en period av ens liv. Inte minst den ekonomiska aspekten av studiekostnader, boendekostnader och levnadskostnader.

För att underlätta den ekonomiska delen av studietiden kan du som svensk medborgare få studielån och studiebidrag även när du studerar utomlands.

Här kan du läsa information om studielån och studiebidrag när du ska studera utomlands.

När du har valt att studera utomlands, i detta fall har du kanske valt en läkarutbildning utomlands, är du berättigad till studiemedel.

Sveriges studiestödssystem är ett av de mest generösa i världen. Nu är villkoren ännu bättre för utlandsstudenter, det finns större valfrihet och det är enklare att finansiera studierna i utlandet.

Fler studenter har möjlighet att låna mer pengar.

Merkostnadslånet för undervisningsavgiften är mer flexibelt än förut vilket innbär att möjligheten är större att gå en dyrare utbildning.

Med de nya reglerna behöver du inte tänka på var det är billigt eller dyrt att bo och leva. Beloppet för studiemedlen är nu samma för utlandsstudier som för studier i Sverige.

Ett merkostnadslån har införts för de som vill studera utomlands så att det inte ska bli svårare att studera i länder som har högre levnadskostnader. Man kan alltså komplettera de vanliga studiemedlen med detta merkostnadslån.

Studenter som studerar inom EU-länderna kan söka och få det högre studiebidraget, vilket innebär högre bidrag och mindre lån.

Utbildning i Sverige där en del av utbildningen görs utomlands

Om man studerar i Sverige och en del av utbildningen är förlagd i utlandet, kan man räkna denna tid som utlandsstudier. Man kan då även söka det nya merkostnadslånet för den tiden.

Har du frågor om läkarstudier och att studera medicin utomlands, kontakta oss, vi hjälper gärna till med vägledning och rådgivning.