Chen Stein


Chen Stein har en kandidatexamen i media och kommunikation samt en bred erfarenhet inom PR. Chen är chef för avdelningen för internationella frågor på MD International Studies.