July


Den fyra månader långa för-medicinska kursen gav mig mycket mer kunskap i biologi, kemi och fysik än jag fick under tre år på naturvetenskapliga programmet på gymnasiet. Med professionella lärare och omgiven av andra mycket motiverade studenter var varje dag inspirerande och givande. Jag rekommenderar starkt MD International Studies för alla som strävar efter att studera medicin utomlands.