USMLE: Vad du behöver känna till


Läkare som planerar att praktisera i Amerika måste klara United States Medical Licensing Examination eller USMLE. Detta är ett avgörande första steg mot att bli en certifierad och praktiserande läkare i USA. Denna examination består av tre viktiga steg som alla kräver mycket förberedelser. Steg 1 är en datoriserad tentamen som pågår under en dag. Steg 2 CK består av totalt 318 frågor och täcker totalt 9 timmars examination. Steg 2 CS fokuserar på din kommunikationsförmåga, vilket inkluderar att stötta känslor, främja relationer och möjliggöra patienters beteenden. USMLE Steg 3 är ytterligare en datoriserad tentamen som pågår under två dagar. Denna tentamen sponsras av två amerikanska tillsynsmyndigheter.

USMLE-processen

För att ta USMLE-tentamen krävs att den sökande uppfyller behörighetskraven. För att vara behörig att ta tentamen måste du först och främst vara en läkarstudent som officiellt är inskriven på eller har avslutat studier på ett amerikanskt eller kanadensiskt läkarprogram. Om din skola är belägen utanför Nordamerika, ska den vara  listad i World Directory of Medical Schools. Utbildningskommissionen för utländska läkarkandidater (Educational Commission for Foreign Medical Graduates) har ett certifieringsprogram som utvärderar kandidaternas beredskap. Efter att ha fått all relevant ansökningsinformation är nästa steg att betala ansökningsavgifterna.

Förberedelser inför tentamen

Att förbereda sig för USMLE-tentan kan vara en överväldigande upplevelse med mycket stress inblandad. Du kommer inte att lyckas om du inte har rätt stöd.

Det finns mycket stöd för läkarstudenter, bara man vet var man ska leta. Till exempel grundades ett program som kallas Medical Doctor International Academy för att ge studenter kunskap som gör det möjligt för dem att studera medicin vid ett toppuniversitet. De tillhandahåller kurser i ämnen som kommer att dyka på tentamen på ledande europeiska läkarprogram.

Oavsett om man vill förbereda sig inför USMLE eller ett inträdesprov till ett toppuniversitet, finns det mycket stöd att välja mellan. Det handlar bara om att välja det lämpligaste alternativet så att du kan förverkliga din dröm om att bli läkare.curly haired doctor with white robe and notepad