Veterinärmedicin och Tandvård

Veterinärutbildning

Att bli antagen till en veterinärutbildning i Sverige kan vara mycket svårt, inte ens de som har toppbetyg garanteras en plats. Bristen på veterinär utbildningar är en av anledningarna till att det är så svårt att bli antagen. I dagsläget finns det bara en veterinär utbildning i Sverige som är väldigt populär och därför så tvingas helt enkelt många som drömmer om att plugga till veterinär att ge upp sin dröm att plugga veterinär utbildningen i Sverige. Då söker sig många till studier utomlands.

Studera veterinärutbildning utomlands

Studera medicin utomlands och bli veterinär. Det finns veterinär utbildning utomlands ute i Europa som står med öppna portar för just dig och där du kan studera medicin på engelska. Nivån på dessa utbildningar är väldigt hög och efter fullgjord examen får du titeln DMV (Doctor of Veterinary Medicine). Antagningskraven till en veterinär utbildning utomlands är betydligt lägre än till utbildningar som finns i Sverige då allt du behöver är en fullgjord gymnasieutbildning samt godkänt på ett muntligt och ett skriftligt antagningsprov. Syftet med antagningsproven är att testa studenternas kunskaper i biologi, kemi, fysik och anatomi/fysiologi. Att studera medicin på M.D. International Studies medicinska grundkurs ger dig den kunskap du behöver för att klara antagningsproven utan problem och börja på en veterinärutbildning utomlands.

Kan man jobba i Sverige med en utländsk veterinärexamen?

Du kan jobba som veterinär i hela EU om du har en veterinärutbildning från ett EU-land. Har du däremot en utländsk veterinär utbildning från ett land utanför EU måste man få den bedömd av Jordbruksverket som prövas i varje enskilt fall.

Tandläkarutbildning

Tandläkaryrket är ett givande yrke då du får möjligheten att förbättra någons munhälsa och livskvalitet. Tandläkarutbildningen i Sverige är en femårig utbildning och ges i fyra olika städer i landet: Umeå, Stockholm, Göteborg och Malmö. Det finns många som väljer att göra sin tandläkarutbildning utomlands då det känns spännande att bo och studera i ett nytt land. Här kan du läsa mer om tandläkar utbildningar utomlands.

Att studera medicin med M.D International Studies

‘Medical Doctor’ mål är, utöver att vägleda och ge praktisk hjälp, att förbereda inför antagningsprov och att ge våra studenter en gedigen kunskapsbas inför kommande medicinstudier. Vår  kurs är gångbar i alla europeiska länder. Att plugga medicin med M.D. International Studies öppnar en mängd möjligheter att välja det universitet och den utbildning som är bäst lämpat för just dig! Du kan studera medicin och börja din veterinär utbildning eller tandläkar utbildning utomlands inom kort.

Questions?

Leave your details and we’ll get back to you    Skip to content