Veterinärmedicin och Tandvård

Att bli antagen till en veterinärutbildning i Sverige kan vara mycket svårt, inte ens de som har toppbetyg garanteras en plats. Bristen på veterinärutbildningar är en av anledningarna till att det är så svårt att bli antagen. Många som drömmer om att plugga till veterinär tvingas helt enkelt att ge upp sin dröm.

Men ge inte upp din dröm!

Studera medicin utomlands och bli veterinär. Det finns veterinärutbildning utomlands ute i Europa som står med öppna portar för just dig och där du kan studera medicin på engelska. Nivån på dessa utbildningar är väldigt hög och efter fullgjord examen får du titeln DMV (Doctor of Veterinary Medicine). Antagningskraven till en veterinärutbildning utomlands är betydligt lägre än till utbildningar som finns i Sverige då allt du behöver är en fullgjord gymnasieutbildning samt godkänt på ett muntligt och ett skriftligt antagningsprov. Syftet med antagningsproven är att testa studenternas kunskaper i biologi, kemi, fysik och anatomi/fysiologi. Att studera medicin på M.D. International Studies medicinska grundkurs ger dig den kunskap du behöver för att klara antagningsproven utan problem och börja på en veterinärutbildning utomlands.

Att studera medicin med M.D International Studies

‘Medical Doctor’ mål är, utöver att vägleda och ge praktisk hjälp, att förbereda inför antagningsprov och att ge våra studenter en gedigen kunskapsbas inför kommande medicinstudier. Vår  kurs är gångbar i alla europeiska länder. Att plugga medicin med M.D. International Studies öppnar en mängd möjligheter att välja det universitet och den utbildning som är bäst lämpat för just dig! Du kan studera medicin och börja din veterinärutbildning utomlands inom kort.

Questions?

Leave your details and we’ll get back to you    Call Now Button Skip to content