Fakultet för veterinärmedicin – universitetet i Zagreb

About the university

Detta universitet är representerat av “Medical Doctor” i alla sina filialer runt om i världen.

Fakulteten för veterinärmedicin vid universitetet i Zagreb är den enda veterinärmedicinskolan i Kroatien. Den grundades 1919. Skolan har sedan lång tid tillbaka utbildat internationella studenter, så långt tillbaka som eran efter andra världskriget.

About the place

Strävan att uppnå hög internationell kvalitet, har lett till att fakulteten framgångsrikt utvärderats och godkänts av EAEVE (European Association of Anläggningar för veterinärutbildning ) sedan 2002.

Dessutom är alla ISO 9001 Bureau Veritas kriterier för kvalitetskontroll (vetenskaplig, undervisning och yrkesutbildning) uppnådda och fakulteten har ett giltigt certifikat.

Questions?

Leave your details and we’ll get back to you    Skip to content