Veterinärutbildning i Sverige

Hitta din veterinärutbildning

Har du ett stort intresse för djur och vill inget hellre än att jobba med djursjukvård? Då kan veterinärutbildningen vara ditt kall. Det finns idag bara en veterinärutbildning i Sverige men flera veterinärutbildningar utomlands att välja på. Sveriges enda veterinärutbildning finns i Uppsala på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Deras veterinärutbildning är fem och ett halvt år och de tar in ca 100 elever varje hösttermin. Efter avklarad utbildning ansöker du om veterinärlegitimation som utfärdas av Jordbruksverket.

Vad betyder det att jobba som veterinär?

Som veterinär i Sverige har du olika val. Du kan exempelvis välja att vara statligt anställd och jobba med lantbruksdjur, ansvara för smittskydd hos djur, djurskydd, livsmedel, foder mm. Privata kliniker och djursjukhus bedriver vård av sällskapsdjur och sporthästar. Veterinärer ägnar sig också åt forskning och livsmedelshygien samt finns det veterinärer som är anställda vid rådgivarorganisationer inom lantbruket och där jobbar man med förebyggande djurhälsovård.

Hur svårt är det att komma in på veterinärutbildningen i Sverige?

Tyvärr finns det bara en veterinär utbildning i Sverige som är väldigt populär vilket kräver att du antingen har höga betyg från gymnasiet eller på ditt högskoleprov. Utöver grundläggande behörighet behöver du också ha klarat av följande kurser: Biologi 2, Kemi 2 och Matematik 4. De kan du alltid läsa upp på Komvux om du saknar behörighet i dessa kurser.

Arbetsmarknaden för veterinärer

Fler och fler blir legitimerade veterinärer utomlands och varje år examineras ca 90 veterinärer från Sveriges Lantbruksuniversitet. Trots detta finns det gott om arbeten för dig som vill jobba som veterinär. Vare sig du väljer att studera veterinär utbildningen i Sverige eller utomlands så är detta ett tacksamt och givande yrke.

Questions?

Leave your details and we’ll get back to you    Skip to content